Tobias_Magnus

Teamet

Kundkontakt och Flygplanering

Ground operations-kontoret är alltid bemannat. Dygnet runt finns vi tillgängliga på telefon och mail.

 

Piloterna

Idag har WaltAir 15 anställda piloter.

WaltAir har alltid haft låg personalomsätting.  Detta har medfört att kompetensen och erfarenheten alltid kunnat bibehållas på en hög och säker nivå.

Teknik och underhåll

Vårt egna underhålls/CAMO team bestående av flygingenjörer och tekniker planerar och följer dagligen upp flygplanens service och underhåll. De ser även till att alla nya tillverkar – och myndighetsdirektiv blir utförda i god tid.

Vi planerar inte bara underhåll och uppföljning  i vår egen flotta utan även åt andra operatörer och flygplansägare.